LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

HR- och kommunikationsdriven förändring

Vi vet att det är många förändringar som skulle kunna lyckas bättre. Ofta är anledningen att

förändringen inte är översatt/beskriven i en kommunikationsplan och att man inte har kopplat

förändringen och kommunikationsbehovet till HR vars uppgift är att arbeta med människorna i

förändringen.

 

Vi vet också att många företag tror att de kommunicerar när de istället informerar.

 

Därför har vi skapat konceptet Leadchange. Vi arbetar nära kunden genom hela processen och ser till att vi överför vår kompetens till kundens medarbetare.

 

Informationsblad