LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Ledarutveckling

Utifrån de utvecklingsbehov som vi identifierar tillsammans med uppdragsgivaren skräddarsyr vi

ett program för individuella ledare eller hela ledningsgrupper. Vi kommer att använda konkreta

situationer och exempel som ledaren möter tillsammans med sina medarbetare.

 

Målet med ledarutvecklingen är att deltagaren stärks i sin ledarroll, får fördjupad kunskap i ledarskap

samt ett antal verktyg och strategier för att leva upp till högt ställda krav.

 

Vi kommer att arbeta aktivt och tufft, med energi och utmanande uppgifter så att deltagarens

utveckling blir tydlig och kommer igång snabbt.