LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Leadchange växte fram ur vår passion för att utveckla och förändra. Vi har haft många samtal oss emellan om vår erfarenhet av vad som kännetecknar ett bra förändringsarbete. Vi har också pratat med andra ledare och en tydlig bild växte fram. Ur vår samlade kunskap kunde vi se att det är lätt att känna igen sig i vad som gått bra och vad som blivit mindre bra.

 

Vi har vid sidan av alla samtal läst och inspirerats. Till exempel av dirigenter som utan tydlig kommunikation inte kan få en symfoniorkester att låta fantastiskt, av tangodansare där föraren och följaren måste kommunicera hela tiden för annars blir det ingen dans. Maria Nemeth har med sina inspirerande föreläsningar och böcker givit oss ord, bilder och förklaringsmodeller. John P Kotter har med sin strukturerade syn på förändringsarbete stärkt oss i hur affären måste genomsyra alla förändringar. I sociala medier har vi känt samma pulserande engagemang för att utveckla och lära av andras erfarenheter.

 

Därför började vi bygga det koncept du ser på dessa hemsidor. Vi har prövat och diskuterat med ett antal personer i våra nätverk. Idag är vi övertygade om att vi ger våra kunder mervärde, energi och fokus i deras förändringar, oavsett vad de handlar om.