LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Jaël Wærn - Konsultprofil

 

Förändringsdriven senior konsult med bred och djup erfarenhet av ledarskap och personalarbete i operativa, taktiska och strategiska roller samt företagsledning. De senaste sju åren har hon som personaldirektör och senior konsult haft fokus på ledarskap, arbetsrätt, och kollektivavtalsfrågor, arbetsmiljö, personalpolitik och policies, avveckling, varumärkesarbete, lönepolitik, due diligence samt övergång av verksamhet.

Uppdrag

 

Skapa ny HR-organisation, utveckla personalpolitik, utveckla samarbetsformer, nya verktyg och metoder i personalarbetet.

 

Omställningsprogram, övertalighet, samverkan med TRR, förhandling och kommunikation.

 

Kollektivavtalsförhandlingar, styrelseledamot i arbetsgivarorganisation.

 

Ordförande i Central arbetsmiljökommitté.

 

Medverka i formandet av nytt affärsområde i tre länder med ledningsgruppsutveckling och gemensam värdegrund.

 

Ansvarig för HR-avdelning i tre länder.

 

DD-arbete vid företagsförvärv, genomförande av verksamhetsövergång.

 

Formande och genomförande av projekt för långtidsfrisk arbetsplats vid produktionsenhet med stor sjukfrånvaro.

 

LOU-upphandling av företagshälsovård och ledarskapsprogram.

 

Projektledare (förstudie, upphandling och implementering) för tjänst för upphovsrätts-rapportering i bolagsgrupp.

 

Utveckling av ledningsgrupp i pensionskassa, omfattande seminarieserie samt individuell coachning.

 

Individuellt stöd (coachning) åt HR-ansvarig, ekonomichef, marknadsansvarig samt verksamhetschefer i olika privata företag.

 

Genomfört managementutbildningar i Botswana och Indonesien.

Anställningar

Itella information AB

  • Skandinavisk HR-direktör (interim)

Sveriges Radio

  • HR-direktör
  • Chef inom redaktioner, enheter och enhetsledningar
  • Journalist

2009-2010

 

 

 

1977-2009

 

Utbildning

 

Arbetsrätt vid Folkuniversitetet och Blendow

Försvarshögskolans civil/militära Solbackakurs

Chefs- och projektledarutbildningar, SR

Managementmodellen Delta

Journalisthögskolan, Stockholms Universitet

Samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet

 

 

Språk

 

Svenska – modersmål

Engelska – flytande

Norska – arbetsspråk

Danska - arbetsspråk

Franska – flera års studier

 

 

Personliga kvalitéer

 

Jaël är optimistisk och bidrar med ett entusiastiskt förhållningssätt, kreativ problemlösning och genom att bygga självförtroende hos andra. Hon skapar förtroendefulla relationer. Hennes diplomatiska talang och analysförmåga gör att hon snabbt uppfattar situationer och kan visa en väg framåt. Jaëls drivkrafter är att få bidra, vara kreativ, förändra och utveckla.