LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Marja Huotari - Konsultprofil

 

Senior ledarskaps- och change management konsult med strategisk kommunikation och marknadsföring som huvudinriktningar. Erfaren ledare med en rad chefsuppdrag med verksamhetsansvar, förändring och utveckling av organisationer i karriären.

Branscherfarenheterna omfattar främst IT och media i både privat och offentlig verksamhet. Som ledarskapskonsult specialiserad på förändringskommunikation och är expert på området.

Uppdrag

 

Drev strategisk förändringskommunikation i ett stort globalt företag med genomgående förändring i hela koncernen.

 

Kvalitetssäkrade flytande förändringskommunikation på olika nivåer och geografiska områden i global organisation

 

Skapade ny struktur att kommunicera och marknadsföra komplexa och tekniskt avancerade erbjudanden för 14 marknader och ansvarade för en årslång kampanj med planeringen, genomförandet, uppföljningen och analysen av dess framgång.

 

Skapade en digital kommunikationspttform och struktur med att använda storytelling som verktyg för internationell employer branding och varumärkeskampanjer.

 

Utveckling av partnersamarbete i global organisation med tyngdpunkt på sammanslagen marknadskommunikation. Partners var några av världens ledande teknologibolag.

 

 

Anställningar

 

Tieto Corporation

  • Head of marketing & Communication, Global Service Lines

 

Svenska Internetbokhandeln

  • VD

SVT / SR

  • Inköpschef / SVT
  • Administrativ chef / SR

Hugin IR Sweden & Finland

  • VD

 

Sveriges Television

  • Journalist / Producent

 

 

 

2006-2011

 

 

 

2005-2006

 

 

2002-2005

 

 

 

1998-2001

 

 

1990-1998

Utbildning

 

M.Sc./Econ, Handelshögskolan i Vasa, Finland

Managementmodellen Delta

Chefsutbildning, MIL Institute,

Sales Management, Meta-Morphose, UK

 

Språk

 

Svenska – flytande

Finska – modersmål

Engelska – flytande

Norska – arbetsspråk

Danska - arbetsspråk

Franska – flera års studier

Tyska – flera års studier

Spanska – nybörjare

 

 

Personliga kvalitéer

 

Marja är snabb, handlingskraftig och målinriktad, en person som får saker att hända. Samtidigt är hon en varm och lyssnande människa som bidrar till att utveckla andra att nå sina mål. En av hennes styrkor är förmågan att vara drivande samtidigt som hon kan arbeta strategiskt även i vardagens rutiner.