LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Vårt förhållningssätt

 

Vi är generösa med vår kompetens och arbetar i alla uppdrag med att involvera kundens personal. Vi

ser till att kunskapen stannar i organisationen när vi lämnar uppdraget.

 

Vi har en tydlig integritet och kommer att ärligt säga vad vi ser, vad vi tycker och vad vi rekommenderar – och varför.

 

Vi har roligt på jobbet och skrattar mycket tillsammans. Den glädjen tar vi med oss i våra uppdrag och delar gärna med alla vi samarbetar med.