LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Vårt nätverk

 

Vi kan erbjuda en rad olika kompetenser genom vårt professionella nätverk. Tillsammans med våra

samarbetspartners kan vi erbjuda skräddarsydda konsultinsatser efter behov.

 

Vi har tillgång till:

 

  • Professionella och kompetenta konsulter inom affärsutveckling
  • Ekonomistyrning
  • Operativ och strategisk HR
  • Ledningssystem inklusive kvalitetsfrågor och ISO-certifieringar
  • Ledarcoachning
  • Varumärkesarbete
  • Reklam
  • Marknadsföring
  • Event