LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Strategisk HR

En organisation är ingenting utan de människor som arbetar i den. De är förutsättningen för

framgång oavsett vad utmaningen består i. HR har en viktig roll i att få alla att gå mot samma mål.

 

Att använda HR strategiskt innebär att lyfta fram visioner och mål och tydliggöra vilka områden som

prioriteras. Det kräver mod och en djup förståelse för affärs- och verksamhetsplanen samt en respekt

för alla intressenter.

 

Vi erbjuder konsultstöd i alla slags HR-ärenden och situationer. Vi kan hjälpa till med

strategiska HR-planer, koppling till affärs- och verksamhetsplan, förändringsprocesser, policy,

organisationsutveckling, utveckla personalpolitik, verktyg och metoder inom HR, omställning,

utvecklingsprogram för ledare och ledningsgrupper och interimslösningar.