LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Communication Audit

 

”Men vi har ju bra kommunikation!”

I alla organisationer är kommunikation en mycket viktig del av ledarskapet! Med en motiverande och entusiasmerande kommunikation leder du din organsation till att bli bättre på att möta kundens krav och den egna gruppens önskemål. De nya digitala kanalerna, plattformarna och sätten att nå de olika målgrupperna kräver också sina strategiska val. Tycker dina medarbetare och kunder att ni har bra kommunikation?

 

Vågar du titta om det kan bli ännu bättre?

Kommunikationskartläggning ”Communication Audit” är ett verktyg och en process för att kartlägga hur vägarna, kanalerna och metoderna i en organisations kommunikation ser ut, hur effektiva de är och om de kan förbättras.

Analysen bygger på en genomgång av förutsättningar, utförande, metoder och verktyg. Ledarkommunikation, kommunikationsklimatet, möteskommunikation, förändringskommunikation samt verktygen, kanalerna och dialogen som kommunikationsmetod är exempel på vad jag som konsult kommer att kartlägga.

 

Genomlysningen ska också leda till förslag för att förbättra kommunikationen. Konkreta åtgärder och förslag om träningstillfällen, föreläsningar, workshops eller hjälp med kommunikationsplaner är några exempel.

 

Låt oss hjälpa till!

Vårt gemensamma mål är att få kommunikationen i din organisation att lyfta och bli ännu bättre! Kartläggningen ska leda fram till en ” att-göra-lista” över aktiviteterna som du vill engagera dig i. Jag lovar att stå vid din sida och hjälpa dig lyckas. Du och dina kollegor skall bli stjärnor i kommunikation!

 

Så här kan vi göra!

Jag analyserar material, kanaler, och kommunikationens övriga beståndsdelar. Intervjuer genomförs med nyckelpersoner (ledningsgrupp, kommunikationschef, kommunikatörer osv). En undersökning om medarbetarnas syn på kommunikationen, om sådan inte finns, kan komplettera analysunderlaget. Slutligen skriver jag en rapport med en analysdel och rekommendationer.

 

Vad säger du? Får jag chansen att lyfta din kommunikation till nästa nivå?

 

 

Kontakt

Marja Huotari

 

tel. +46(0)70 797 45 48

 

marja.huotari@leadchange.se