LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Strategisk kommunikation

 

Kommunikation är det viktigaste av alla ledningsverktyg. Det är där saker och ting händer,

förändringar tar fart och det är i kommunikation vi möts. Kommunikation är mycket mer än

information, och det är ingen som säger att kommunikation inte är viktigt.

 

Att använda kommunikation strategiskt är en utmaning som kräver både eftertanke och skicklighet,

förmåga att fatta rätt beslut i rätt tid, nyfikenhet och mod.

 

Vi erbjuder konsultstöd i alla slags kommunikationsärenden och situationer. Vi kan hjälpa till med

strategiska kommunikationsplaner, förändringskommunikation, intern och extern kommunikation,

marknadskommunikation och PR, medieträning, kriskommunikation och kommunikativt ledarskap. Vi har även en gedigen kompetens inom digital kommunikation, streaming media och sociala medier.