LEADCHANGE ÄR ETT KONSULTNÄTVERK SPECIALISERAT PÅ HR- OCH KOMMUNIKATIONSDRIVEN FÖRÄNDRING

Övriga tjänster

  • Strategisk maknadsföring, digital, social, converged media, agile marketing, lead generation

  • HR Due Diligence

  • Projektledning